יועץ פנסיוני חגי פרי  – המבוגר האחראי – פתרונות ביטוח פנסיה ופיננסים

צבא קבע – פנסיה צוברת

החל משנת 2004 , כל חייל המתחייב לצבא קבע מופנה להסדר של פנסייה צוברת.

הסדר זה , לעומת פנסייה תקציבית , בא לפתור מס' בעיות:
1. מדובר בקופה בה נצברים כספים ( להבדיל מזכויות בפנסייה תקציבית) והמאפשרת לעמית להמשיך את ההסדר אצל כל מעסיק אזרחי אחר בעת פרישתו מצבא קבע או סיום תקופת חוזה ההתקשרות. כ"כ יכול להמשיך במעמד עצמאי.
2. רכיבי החיסכון בקופה הם תגמולים ופיצויים ומתנהלים כדין כל שכיר אחר במשק.
3. קיים רכיב ביטוחי של פנסיית נכות ובה מבוטח כל עמית באופן אוטומטי ללא תוספת עלות בגין מקצוע או עיסוק. כ"כ אין הבחנה בגין מצב בריאות קיים.
4. ההסדר הוא זמני ומעת לעת הצבא בוחן את אופי ניהול הקרן. החל מ 1-1-2004 הקרנות להן הפקיד הצבא היו קרן פנסיה מקפת ואיילון זהב. החל מ 2012 ההפקדות והצבירה שלהן הועברו להראל פנסייה.
5. הצבא מנצל את יתרון גודלו ( מבחינת מס' העמיתים) ומקבל הטבה משמעותית בדמי הניהול שהינם הנמוכים ביותר הקיימים בשוק (%0.0018)

יחד עם זאת מן הראוי לציין מס' חסרונות משמעותיים בהסדר הנ"ל שטרם באו על פתרונם :
1. הקצבה הצפויה מקרן הפנסייה לעולם חשופה לשינויים בתוחלת החיים. ז"א, ככל שאנשים יאירכו חיים הפנסייה הצפויה בעת גיל הפרישה תלך ותקטן.
2. לדוגמא (ע"פ תקנון קרן הפנסייה מבטחים ל3/2005 ) מקדם ההמרה לקצבה לגבר (לא נשוי, בן 85, שנולד ב1985 ) היה 151.87. ז"א שכל 151,870 ₪ נתנו קצבה ( לא מובטחת) של 1,000 ₪ לכל חייו. אותה קרן עדכנה את המקדם (ראה תקנון ל 7/2013) 173.43 .
3. מכך ניתן לראות שקצב שינוי תוחלת החיים מוערך ב 1.7% לשנה. זאת אומרת שמהקצבה החזויה יש לקזז את השינוי.
4. להערכתנו מי שהיום בגיל 35 , השחיקה הצפויה עד גיל 67 הינה בדר גודל של כ 55% . מכאן נובע שמי שקצבתו הצפויה היא 10,000 ₪, סביר והגיוני שקצבתו תהייה רק כ 5,000 ₪.
5. בעייה משמעותית נוספת היא הגדרת המקצוע בפנסיית נכות : הזכות לקצבה חדשית תקום רק אם העמית אינו יכול לתפקד ע"פ נסיונו , השכלתו והכשרתו . אם לא יכול להיות שייט\טייס וכו' , האם יכול להיות מאבטח בכניסה לסופרמרקט השכונתי?

אין ספק , כי לאחר הפרישה משרות הקבע והמעבר לשוק האזרחי מתבקשות התאמות ביטוחיות בהתאם למקצוע ולעיסוק. כ"כ יש צורך לשקול סוגיות מיסוי לגבי כספי הפיצויים הצבורים וחבות המס הקיימת בהם.
לפרטים נוספים – צור קשר.